Kinderopvang

In het prachtige pand van De Driehoek verheugen wij ons erop dat wij uw kind mogen verwelkomen! Als je binnenloopt in de gezamenlijke centrale hal zie je meteen de samenwerking tussen opvang en onderwijs. Eén centrale hal met een gedeeld podium waar groot en klein elkaar ontmoet. Alle ramen en deuren zijn voorzien van glas zodat de kinderen bij elkaar naar binnen kunnen kijken. Samen met u en samen met de basisschool zetten wij ons ervoor in om uw kind een goede basis te bieden voor zijn toekomst.
 
Ieder kind mag er zijn!
Elk kind wordt geboren met zijn eigen talenten, is van nature nieuwsgierig en gaat op ontdekkingsreis. Een lange reis die ieder kind op zijn eigen manier op basis van aanleg en temperament en in eigen tempo onderneemt. Tijdens deze reis ontdekt een kind zijn eigen persoonlijkheid, het groeit en ontwikkelt zich binnen zijn mogelijkheden tot een mondige, zelfstandige, verantwoordelijke, creatieve en sociale persoon. Ouders en kinderopvang begeleiden het kind daarin gezamenlijk, ieder vanuit zijn eigen rol met respect voor elkaar, tijdens de ontdekkingsreis naar volwassenheid. Kinderen leren spelenderwijs de spelregels van de samenleving, zodat zij zich kunnen wortelen in die samenleving en zich daarin sociaal kunnen bewegen met een besef van waarden en normen. Voor onze pedagogisch medewerkers staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige basis, een plek waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.
 
Groepen
Er zijn drie opvangruimtes die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn door glazen deuren. Groep (B)engeltjes leeftijd van 0 tot 2 jaar, de boefjes 1 tot 4 jaar en de deugnietjes 2 tot 4 jaar. De tussendeuren naar de groepen staan vaak open. ‘De allerkleinsten kunnen zo alvast spieken bij de peuters en de peuters zoeken regelmatig de rust op bij de kleintjes.’ Verschillende knusse speelhoekjes geven een warm en veilig gevoel. De vriendelijke kleuren op de muren nodige uit om naar binnen te gaan. De veilige omgeving nodigt kinderen uit om op onderzoek te gaan, zich te ontwikkelen en plezier te beleven. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers leren kinderen spelenderwijs. Zij stimuleren interacties tussen kinderen onderling, bevorderen de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen, stimuleren creativiteit, motorische ontwikkeling, spel- en taalontwikkeling. Praten en uitleggen, structuren en grenzen stellen en individuele zorg hebben onze nadrukkelijke aandacht.
 
Na schooltijd wordt één van de ruimtes ook gebruikt voor de BSO-opvang. Samen koken, bouwen of gewoon gezellig knutselen aan tafel. Het kan allemaal. De kinderen kunnen ook terecht in de gymzaal waar regelmatig een sportleraar aanwezig is om sportlessen te verzorgen. Ook mogen ze gebruik maken van een ruimte naast de kleuterklas. Lekker chillen op de kussens met uitzicht op het voetbalveld op het schoolplein. Vooral de oudste BSO-kinderen hebben hier heerlijk de ruimte om bij te komen na een drukke schooldag.
Het beste wat je kunt worden is jezelf 
en daar dragen wij graag ons steentje aan bij!