Missie en visie

Missie

Onze missie is om kinderen te voorzien van ruime kennis en vaardigheden om zich in deze veranderende maatschappij te onderscheiden. We willen dat onze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot samenwerkende individuen met een sterke eigen persoonlijkheid. Jezelf kunnen en durven zijn staat hierbij voorop!

                                        Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!


Onze visie

Cognitieve ontwikkeling

Kinderen komen naar ons Kindcentrum om te leren. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. Rekenen, lezen & taal zijn de kernvakken. Deze kennis bieden we aan d.m.v. effectieve instructies. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen leren door het stellen van hoge verwachtingen, het stellen van heldere doelen, het oefenen van lesstof en het geven van voortdurende feedback.

Daarnaast leren we kinderen deze kennis en vaardigheden in te zetten in verschillende contexten en situaties. Wereldoriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden aangeboden in samenhang met de kennisvakken.

Persoonsvorming

We geloven in de mogelijkheid van iedereen om succes te behalen. Wij hebben een sterk vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen een eigen mening vormen, eigen keuzes durven en kunnen maken, leren grenzen te stellen, gevoelens te uiten en zich te kunnen presenteren. Zelfstandigheid, kritisch denken en probleemoplossend vermogen spelen hierbij een belangrijke rol.

Burgerschapszin

Kindcentrum de Driehoek biedt openbaar onderwijs; dit betekent dat iedereen welkom is. We hebben respect voor onszelf, elkaar en de omgeving. We leren onze kinderen samen te werken en zorg te dragen voor elkaar, maar ook zorg voor onze gemeenschap en de natuur. We leren de kinderen gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de sfeer en het resultaat in de groep. We leiden kinderen op tot zelfbewuste wereldburgers.

Kunst, cultuur & gezondheid

In ons Kindcentrum vinden we de creatieve ontwikkeling van onze kinderen een belangrijk element. Jezelf creatief ontwikkelen is een groot onderdeel van de persoonsvorming van de kinderen op de Driehoek. Drama, handvaardigheid, tekenen, muziek & sport wordt deels aangeboden door vakdocenten i.s.m. de teamleden. Zo staan we voor een brede ontwikkeling van het kind.