TSO

Tussenschoolseopvang op Kindcentrum de driehoek

Op de Driehoek kunnen de kinderen overblijven. Het overblijven is echter niet verplicht.
De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden.

Alle kinderen lunchen onder het toezicht van een overblijfkracht en 1 pedagogisch medewerkers. Voor groep 1 t/m 5 is de lunch van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna gaan zij naar buiten. Mocht het weer het niet toelaten dan spelen de kinderen binnen. Kleuters die niet klaar zijn kunnen in de groep nog verder eten voordat ze buiten gaan spelen. Voor groepen 6-8 is de lunchtijd van 12.30-13.00 uur. Zij gaan vooraf aan de lunch naar buiten indien het weer het toelaat.
Overblijfkrachten en pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de kinderen ook daadwerkelijk eten en drinken en helpen zo nodig bij het openen /sluiten van de bekers en trommels, en tassen. Zij gaan ook met de kinderen naar buiten en zullen daar toezicht houden.

Overblijven met Edith 
De registratie en facturering van de overblijf wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft niet alleen voordelen voor de directie en de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor het overblijven, maar ook voor u als ouder/verzorger. 

Flexibel aan- en afmelden van de overblijfmomenten 
U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt iedere dag tot 10.00 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag. Dit kan eenvoudig via de tablet, smartphone of vaste computer op www.overblijvenmetedith.nl of via de schoolapp. In deze laatste zie je de link 'Overblijven met Edith. 

Overzichtelijk betalen 
U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen overblijfmomenten, ná ontvangst van een gespecificeerde factuur. De betaling gaat per automatische incasso direct aan de overblijfadministratie van Kindcentrum De Driehoek. Deze betaling zal plaatsvinden rond de 25ste van de daaropvolgende maand. Het bedrag per overblijfmoment is door de school vastgesteld op €1,25 per overblijfmoment. 
 
Tussenschoolse activiteit 
Tijdens de tussenschoolse opvang kan er ingeschreven worden voor een tussenschoolse activiteit voor/na de lunch. Het hele schooljaar wordt er op maandag en donderdag tussenschoolse sport aangeboden. Leerlingen schrijven op vrijwillige basis in. Ze dienen wel hun gymkleding bij zich te hebben. Deze activiteit wordt verzorgd door een vakleerkracht. Naast de sportieve activiteit wordt er ook nog een andere activiteit aangeboden. Dat varieert van dans, theater, zang, beeldend tot meditatie. Ook deze activiteiten worden aangeboden door een vakleerkracht en is geclusterd in een periode. 
De kosten voor deze activiteiten worden betaald uit de overblijfgelden.